KURUMSAL PERFORMANS


-

SABİS Kalite Yönetim Bilgi Sistemi sayfasında bulunmaktasınız

Bu servisi kullanarak üniversite bünyesinde bulunan birimlere düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Sizin düşünceleriniz bizler için çok önemli; bize faaliyetlerimiz ile ilgili her türlü bilgi talebi, şikayet, öneri, istek ve memnuniyetinizi alttaki linkleri kullanarak yönlendirileceğiniz sayfalarda yazabilirsiniz.

Bilgi Talebi
İstek
Memnuniyet
Öneri
Şikayet

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarını karşılayan benzersiz bir altyapı sağlar.

Muazzam büyüklükteki müşteri sayısı ve karmaşık organizasyonel yapılanma koşullarında çok sayıda şikayeti eş zamanlı ve etkin biçimde yönetebilme olanağı sağlar.

Şikayetlerin kayıt altına alınmasını, birimler arasında yönlendirilmesi, yönetilmesi ve raporlanmasını, şikayet sahibinin her aşamada bilgilendirilmesini sağlar.

Şikayetlere yetkisiz erişimi engeller ve şikayet sahibinin haklarının güvence altına alınması için gerekli koşulları sağlar.

Yöneticiler için şikayetlere ilişkin detaylı ve tam zamanlı raporlar sunar.

Kurumsal enerjinin şikayetlerinin yönetilmesine değil giderilmesine odaklanmasına yardımcı olur.

Öneri ve İsteklerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi İçin etkin bir yönetim aracıdır.

Kurumsal gelişime katkı sağlayacak öneri ve isteklerin gözden kaçmasını hiyerarşik ve bürokratik kademeler içerisinde kaybolmasına izin vermez.

Öneri istekler birimlerine ve konularına göre etkin biçimde tasnif edilerek yöneticilere müşterilerin beklenti ve talepleri mümkün olan en şeffaf bir şekilde raporlanır.

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetilmesi ve Raporlanması için modern ve etkili bir araçtır.

Düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılır, birimler tarafından uygun faaliyetler gerçekleştirilerek sonuçları raporlanır ve etkin yönetim araçlarından yararlanılarak birimlerin iyileştirme faaliyetlerine katkısı yöneticilerin tam zamanlı olarak ekranındadır.